IMG_5591

Nuovo Portello – Cino Zucchi

Milan – Italy